GTR (ซองแข็ง)
บุหรี่สายร้อน ใบยาคุณภาพ มวนแน่น รสชาตินุ่มนวน ความแรงปานกลาง


รายละเอียดสินค้า
บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน

ราคา : 290 ฿

กลับไปเลือกสินค้าเพิ่ม