D&J Red Edition (ซองแข็ง)
ความแรงปานกลาง สูบได้เรื่อยๆ รสชาตินุ่มนวล มาพร้อมซอง TASTE GUARD กันลมเข้า จึงทำให้บุหรี่สดใหม่อยู่เสมอ


รายละเอียดสินค้า
บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน

ราคา : 230 ฿

กลับไปเลือกสินค้าเพิ่ม