Aston Absolute Blue
รสหวานกลมกล่อม เน้นใบยาคุณภาพ มวนใหญ่ ก้นกรองสั้น


รายละเอียดสินค้า
บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน

ราคา : 280 ฿

กลับไปเลือกสินค้าเพิ่ม