Oris Pulse Super Slim
เม็ดบีบกลิ่นบลูเบอรี่ + เม็ดบีบ menthol เพื่มความเย็นอีกเท่าตัว ความเย็นและหอมบรรจุอยูในเม็ดบีบ


รายละเอียดสินค้า
บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน

ราคา : 400 ฿

กลับไปเลือกสินค้าเพิ่ม