Mond Super Slim Lemon – Mint
ความหอมของกลิ่นเลม่อนมิ้นต์อย่างชัดเจน ไม่หวาน ใบยาถือว่าดีเยี่ยม ตัวมวนขนาดเล็กสลิม


รายละเอียดสินค้า
บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน

ราคา : 380 ฿

กลับไปเลือกสินค้าเพิ่ม