Menara International(ซองน้ำตาล)
บุหรี่หวานตระกูลกาแรมเน้นกลิ่นที่หอมกานพลูและรสหวาน กลมกล่อม ความเข้มระดับกลาง


รายละเอียดสินค้า
บรรจุ 16 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน

ราคา : 330 ฿

กลับไปเลือกสินค้าเพิ่ม